25 – lecie Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

„Żyć to działać,
 to rozsiewać po świecie
talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym
pokoleniom przyszłym”

 St. Wł. Reymont 

27 września 2023 roku przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości. Nasza bratnia Fundacja imienia Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Słowa pisarza stały się motorem do wspólnych działań dla grupy osób całym sercem zaangażowanych w Ruch Reymontowski. Od 25 lat Fundacja imienia Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich niezmiennie zajmuje się popularyzacją historii, ochroną dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, rozwojem działalności kulturalnej i oświatowej Lipiec Reymontowskich. Duchowa obecność Reymonta tkwi nadal w społeczności Lipiec Reymontowskich, przechodząc z pokolenia na pokolenie. Można było to dostrzec podczas obchodów 25-lecia działalności Fundacji imienia Władysława Stanisława Reymonta. Rozpoczęły się w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego                         w Lipcach Reymontowski churoczystą mszą świętą. Bardzo doniosłym momentem podczas mszy było przekazanie sztandaru ufundowanego przez Fundację im. Wł. St. Reymonta z Kanady. Uroczysta gala, na której obecna była delegacja Fundacji im. Wł. Reymonta w Kanadzie – prezes fundacji Kazimierz Chrapka, wiceprezes Witold Jaroszewski oraz laureaci konkursu „Mówimy Reymontem” z Hamilton, zarząd i członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenie „Nasz Reymont” z prezes Anną Wojciechowską oraz przedstawicieli władz miejskich, instytucji państwowych, naukowych, kulturalnych i mieszkańcy Lipiec Reymontowskich, rozpoczęła się po mszy świętej. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością wybitna polska aktorka Pani Emilia Krakowska, odtwórczyni roli Jagny w „Chłopach” Wł. St. Reymonta, która od lat jest Przyjaciółką Rodziny Reymontowskiej, wspiera ją i uczestniczy we wszystkich jej działaniach. Prezes Fundacji Jerzy Kabat nie krył wzruszenia, witając wszystkich przybyłych gości. W swoim wystąpieniu przybliżył działalność fundacji. Podziękowaniem za wszystkie gesty ofiarności, życzliwości i wsparcia było wręczenie pamiątkowych medali, zaprojektowanych w związku z jubileuszem Fundacji. Kolejną formą podziękowań za wspieranie działalności Fundacji były wyróżnienia. Na zakończenie gali wszyscy obecni obejrzeli inscenizację wesela Boryny w wykonaniu miejscowego zespołu ludowego. Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów był uroczysty obiad i tort. Zarząd fundacji odbierał podziękowania oraz gratulacje za trud i serce włożone w przygotowanie i realizację jubileuszu szanującego tradycję i spuściznę przodków. Jako bratnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” dziękujemy za przekazywanie tej pięknej tradycji kolejnym pokoleniom, a rocznica to powód do dumy i wielkiej satysfakcji dla wszystkich osób, które były zaangażowane w przygotowania. Jubileusz stanowił piękne świadectwo wieloletniej działalności fundacji. Lata wspólnego bycia razem, dowodzą, że udało się Państwu stworzyć miejsce, które upowszechnia wiedzę o tradycjach, historii gminy, podejmuje inicjatywy zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego, oddziałuje na rozwój kultury i kształtuje lokalny patriotyzm.  Łączymy wyrazy uznania dla organizatorów z okazji tak zacnego jubileuszu, składamy życzenia wytrwałości w podejmowaniu kolejnych inicjatyw. Życzymy kolejnych jubileuszy.

Zredagowała: Teresa Balcerzak

GALERIA ZDJĘĆ:https://naszreymont.pl/lipce-25-lecie-fundacji/