XXIV Zlot Szkół Reymontowskich w Gołębiewku 8-9.10.2022r.

            XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  

oraz

            XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,, Mówimy Reymontem

 w Gołębiewku

W dniach 8 – 9 października przedstawiciele Stowarzyszenia ” Nasz Reymont” brali udział w XXIV Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskim oraz XIV Ogólnopolskim Konkursie  Recytatorskim „ Mówimy Reymontem” w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława w Gołębiewku.

Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont”: Anna Wojciechowska- prezes, Mirosława Lechowska – wiceprezes , Ewa Dylewska – wiceprezes, Hanna Nagórek- skarbnik , Józef Kochniarczyk – sekretarz , Ks. Stanisław Zarosa  – kapelan Grażyna Krawczyńska i Halina Rybczyńska – członkinie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „ Nasz Reymont”

Ta coroczna impreza z powodu   pandemii została zawieszona na dwa lata. Jej ważnym elementem jest Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. Szkoła Podstawowa  w Gołębiewku  gościł przedstawicieli szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta z całej Polski.

Już na kilka tygodni przed tym wydarzeniem trwały gorączkowe przygotowania. Opracowywano szczegółowy plan imprezy, wysłano zaproszenia. Przygotowano ciekawe  dekoracje oraz interesujący program artystyczny.

W sobotę 8 października po przywitaniu przybyłych,  spędzono wieczór  przy ognisku w towarzystwie harcerzy. Szczególnym gościem była pani Emilia Krakowska, aktorka, od lat wierny przyjaciel zlotów Reymontowskich, pani wójt Gminy Kutno  Justyna Jasińska oraz ks. proboszcz Stanisław Zarosa SAC. Tego wieczoru bawiono  się wspólnie przy karaoke.

Niedzielę rozpoczęła Msza  Święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Dybowie, w której uczestniczyły poczty sztandarowe  z zaproszonych szkół.

Następnie zebrano się na hali, gdzie rozpoczęła się główna część Zlotu Reymontowskiego. Spotkanie prowadziła pani Aleksandra Wiwała – śpiewaczka operowa oraz córka śp. wicedyrektora Zbigniewa Wiwały. Zaproszeni goście mieli okazję zaprezentować swoje szkoły, a uczniowie  przedstawili program artystyczny na podstawie „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta.

Na koniec  spotkania udaliśmy się do Leszczynka, do Centrum Kultury Gminy Kutno, gdzie wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Gminy Kutno. Tam też nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”. Laureatką I miejsca została Natalia Widawska uczennica Zespołu Szkół w Gołębiewu Widawska.

Impreza zakończyła się w  Leszczynku .

dzięki ogromnemu zaangażowaniu tak wielu osób, na zawsze pozostanie utrwalone nie tylko na filmach i fotografiach, ale także w naszych sercach.

 

Zredagował:  Przemysław Kubicki

GALERIA ZDJĘĆ >>https://naszreymont.pl/galeria-xxiv-ogolnopolski-zlot-szkol-reymontowskich-w-golebiewku-8-9-10-2022r/