SZKOŁY W STOWARZYSZENIU

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Władysława Reymonta w Bożkowie.                                                                                                 http://www.zsckrbozkow.pl/                                                                                                           https://www.facebook.com/zsckrbozkow/?locale=pl_PL
  2. Szkoła Podstawowa im.  Stanisława Władysława  Reymonta w Gołębiewku.        http://zsgolebiewek.szkolnastrona.pl/    https://m.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Stanis%C5%82awa-Reymonta-w-Go%C5%82%C4%99biewku/100057455657146/?locale=es_LA
  3.  Publiczna Szkoła Podstawowa im.  Stanisława Władysława  Reymonta  nr 4 w Radomsku.                                                                                                         http://psp4.radomsko.pl/                                              https://www.facebook.com/psp4radomsko/?locale=pl_PL
  4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stanisława Władysława Reymonta w Kołaczkowie https://zspkolaczkowo.sam3.pl/strona-3402-dokumenty.html https://www.facebook.com/people/SU-Zespo%C5%82u-Szkolno-Przedszkolnego-w-Ko%C5%82aczkowie/100063490179871/
  5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Szczutowie.                https://spszczutowo.szkolnastrona.pl/ https://www.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Stanis%C5%82awa-Reymonta-w-Szczutowie/100057102774412/