XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Koziebrodach. 20 – 22. 2019r.

 

W dniach 20 -22 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im W. S. Reymonta w Gminie Raciąż odbył się  XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XV Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski  „Mówimy Reymontem”. Zlot honorowym patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej,  Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Sruzik, Wojewoda Mazowiecki  i Starosta Powiatu Płońskiego. Organizatorem Zlotu była Gmina Raciąż.

Do Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta  w Koziebrodach, która była gospodarzem zlotu, przybyła Rodzina Reymontowska z 12 szkół z całej Polski. W tym roku były to:

 1. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach
 2. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Gołębiewku
 3. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Szczutowie
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny – im. W. S. Reymonta w Kołaczkowie
 5. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Solcu
 6. Szkoła Podstawowa im. W. S.  Reymonta  w Stróżewie
 7. Technikum im. W. S. Reymonta w Lubinie
 8. Technikum im. W. S. Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie                 
 9. Technikum im. W. S. Reymonta w Zawidzu                                                   
 10. Liceum Ogólnokształcące im. W. S. Reymonta w Zawidzu                                   
 11. Zespół Szkół Odzieżowo- Włókienniczych w Lublinie                                       
 12. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Rokicinach.                                     

Wśród  gości, którzy odwiedzili Koziebrody podczas zlotu, była delegacja z Kanady: Peter Cwynar redaktor Kalejdoskopu, który reprezentował prezesa Fundacji W. S. Reymonta w Kanadzie Kazimierza Chrapkę oraz laureaci XV edycji konkursu recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, który odbył się 2 czerwca 2019r. w Hamilton w Kanadzie: Ursula Mastej, Paulina Czapińska i David Makarczyk. Na uroczystości byli przedstawiciele Stowarzyszenia” Nasz Reymont” w osobach: Anna Wojciechowska, Mirosława Lechowska, ks. Stanisław Zarosa, Józef Kochniarczyk, Hanna Nagórek i  Grażyna Krawczyńska.

Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy zlotu:  Hanna Chojnacka-Gościniak z teatru im. Szaniawskiego w Płocku,  Dariusz Żelasko Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Józef Szypulski wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Zofia Nowicka- Grzebisz przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, Mirosława Lechowska przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, dyrektorzy szkół reymontowskich, kapelan Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia wiernych w Kutnie ks. Stanisław Zarosa, dziekan dekanatu raciąskiego proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw.św. Jakuba Apostola w Koziebrodach ks. Włodzimierz Gawlikowski, absolwent szkoły ks. Paweł Dobies, burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, sekretarz Miasta Raciąża Renata Kujawa, sekretarz Gminy Raciąż Anna Dumińska-Kierska, kierownik Referatu Oświaty w Raciążu Gabriela Osowska, radni powiatu płońskiego, radni Gminy  Raciąż, dyrektorzy szkół z  miasta i gminy Raciąż, sołtys Koziebród Małgorzata Kopacz, Koło Gospodyń Wiejskich z Koziebród, emerytowani nauczyciele szkoły w Koziebrodach oraz  rodzice i uczniowie.

W drugim dniu Zlotu odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”.

Pierwszą nagrodę w kategorii szkół podstawowych zdobyła Maria Szczypa ze Szkoły Podstawowej w  Koziebrodach, drugie miejsce otrzymała Maja Rakwalska ze Szkoły Podstawowej  ze  Stróżewa, trzecie miejsce Gabriela Grzemska ze  Szkoły Podstawowej w  Szczutowie.

W  kategorii szkół ponadpodstawowych: pierwsze miejsce zdobyła Julita Dobrosielska LO Zawidz, drugie miejsce Mareusz Brodziak z Technikum w Bożkowie,  trzecie miejsce  Klaudia Kozak z Technikum w Lubinie.

 

Zredagowała: Małgorzata Śródkowska

 

GALERIA ZDJĘĆ >> https://naszreymont.pl/xxiii-ogolnopolski-zlot-szkol-reymontowskich-w-koziebrodach-20-22-09-2019r/