XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Radomsku – 22.09.2023-24.09.2023r.

XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
im. Władysława St. Reymonta w Radomsku

22-24.09.2023 r.

 

W piątek, 22 września w PSP nr 4 rozpoczął się jubileuszowy, XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich.

Do Radomska przyjechało 12 szkół z: Bożkowa, Dobryszyc, Lublina, Kołaczkowa, Gołębiewka, Solca, Pogwizdowa, Kłodzka, Szczutowa, Stróżewa, Kobiel Wielkich i Lipiec Reymontowskich – wszystkie szkoły noszą imię Władysława Reymonta.

W godz. 15.00 – 16.00 przybywali goście do PSP nr 4 przy ul. Szkolnej 4 w Radomsku. Był czas na przebranie się i przygotowanie pocztów sztandarowych oraz poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Uroczystość o godz. 16.00 rozpoczęła  p. Agnieszka Szwedzik, wprowadzając poczty sztandarowe szkół, które prezentowały się na środku sali gimnastycznej, a po zaśpiewaniu hymnu zajęły miejsca na widowni, zaś sztandary szkół zostały umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych stojakach (i pozostały tam przez trzy dni Zlotu) – stały się oryginalną częścią scenografii.

Przybyłych gości powitała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku p. dr Izabela Iwanowicz, gospodarz uroczystości.

Następnie głos zabrał p. Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomsko, który objął honorowy patronat nad XXV Ogólnopolskim Zlotem Szkół Reymontowskich.

Podczas imprezy nie zabrakło podziękowań, nagród i medali. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczniowie z Kanady: Maja Rzeczkowska, Eva Falfus i Alexander Dudek, na czele z p. Kazimierzem Chrapką – prezesem Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie (ang.: The W. Reymont Foundation). Pan prezes wręczył szkołom reymontowskim i zasłużonym działaczom Rodziny Reymontowskiej pamiątkowe medale i dyplomy uznania za kultywowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego, przyznane przez Fundację im. Władysława Reymonta w Kanadzie z okazji Jubileuszu 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Część medali miała zostać wręczona podczas spotkania w Lipcach Reymontowskich.

Gościem specjalnym i jednocześnie ambasadorem Ogólnopolskich Zlotów Szkół Reymontowskich była gwiazda filmowa, znana z roli Jagny w ekranizacji „Chłopów”, p. Emilia Krakowska, która podkreśliła rangę organizowanych corocznie Zlotów i kultywowania pamięci o wielkim polskim pisarzu, a także dbania o tradycje i ich znajomość w kolejnych pokoleniach Polaków, także za granicami kraju, na obczyźnie. Uczniowie z Reymontówki na Bugaju przywitali aktorkę ogromnym bukietem kwiatów.

Następnie głos zabrali:

p. Mirosława Lechowska – przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, która rozdała pamiątkowe plakietki o charakterze patriotycznym;

– p.  Jerzy Kabat – prezes Zarządu Fundacji im. Władysława Reymonta w Lipcach Reymontowskich;

– p. Zofia Grzebisz-Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, która obdarowała prezydenta miasta, organizatorów i innych gości przepięknymi pracami dzieci;

p. Anna Wojciechowska – prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”. Nie zabrakło też minuty ciszy upamiętniającej zmarłą niedawno  Annę Pląskowską, która razem z Hanną Nagórek zapoczątkowała ruch Reymontowski.

Na ręce dyrektor szkoły p. Izabeli Iwanowicz została również przekazana Kronika Zlotu Szkół Reymontowskich, a wszyscy goście zostali poproszeni o wpisanie się do szkolnej Księgi Pamiątkowej, dostępnej przez trzy dni Zlotu w sali gimnastycznej.

Po części oficjalnej goście obejrzeli spektakl pt. „Z biegiem lat, z biegiem dni”, przygotowany przez p. Barbarę Orsicz i p. Grażynę Dettlaff (scenariusz), p. Marzennę Musiał (muzyka, śpiew, choreografia i taniec), p. Anettę Łacisz (przepiękna scenografia), p. Błażeja Badowskiego (prezentacja multimedialna i nagłośnienie). Opiekę nad sztandarami sprawowały  p. Joanna Marczak-Burzyńska i Anita Pałecz-Skórka, opiekunki  SU.

Po spektaklu wszyscy obecni w sali goście zostali poproszeni do pamiątkowego zdjęcia, które uczestnicy otrzymali trzeciego dnia. Po przedstawieniu goście udali się do hotelu na kolację.

Pierwszego dnia, wieczorem przedstawiciele szkół reymontowskich wraz innymi gośćmi wzięli udział w prezentacji szkół – w tym roku miała miejsce w Hotelu TED w Radomsku, na świeżym powietrzu przy ognisku (organizatorzy zapewnili nagłośnienie oraz ekran do prezentacji – minirelacja na facebooku PSP4 Radomsko).

W sobotę, 23 września emocje sięgnęły zenitu, bowiem w Reymontówce na Bugaju rozstrzygnięty został XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”, który odbywał się w ramach XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich.

Recytatorów oceniała komisja w składzie: p. Emilia Krakowska – przewodnicząca, p. Mirosława Lechowska (przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich), p. Anna Wojciechowska (prezes Zarządu Ogólnopolskiej Fundacji „Nasz Reymont”), p. Dominika Szwed (aktorka i instruktor teatralny w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie), p. Małgorzata Krupska (naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Miasta Radomsko) oraz p. Kazimierz Chrapka (prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie).
Tego dnia na zlocie gościliśmy również p. Monikę Lewandowskę – naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs obejmował dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Wzięło w nim udział 10 uczestniczek ze szkół reymontowskich z całej Polski.

Wyniki konkursu:

– kategoria szkół podstawowych
I. m. – Anastazja Pawlak SP im. W. Reymonta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie,
II. m. – Julia Maszkowska SP im. W. Reymonta w Lipcach Reymontowskich,
III. m. – Julia Seweryniak SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu.

– kategoria szkół ponadpodstawowych:
I. m. – Weronika Kołodziejczyk z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. W. Reymonta w Lublinie,
II .m – Dagmara Osypka z Technikum im. W. Reymonta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie,
III. m. – nie przyznano.

Laureatki pierwszego miejsca w obu kategoriach wraz z opiekunami zostały zaproszone przez Fundację im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie na tygodniowy pobyt do Kanady. Prezes tej fundacji wręczył finalistom wspaniałe paszporty!
Nagrody za miejsca drugie zostały ufundowane przez Fundację im. Wł. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, natomiast za trzecie miejsce przez Ogólnopolską Fundację „Nasz Reymont” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Wręczono także Nagrodę Specjalną Dyrektora PSP nr 4 w Radomsku – otrzymała ją Julia Maszkowska ze Szkoły Podstawowej im. W. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Wszystkie uczestniczki konkursu oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do prezentacji otrzymali także upominki od organizatorów, czyli Urzędu Miasta Radomsko oraz Dyrekcji PSP nr 4 w Radomsku.

Szczególną atrakcją dla wszystkich uczestników Zlotu był występ laureatów 53. Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie – trojga uczniów z Kanady. Eva, Maja i Alexander zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, dzięki którym wygrali bliźniaczy konkurs w Kanadzie i w nagrodę mogli przyjechać do Polski. Prezes Fundacji p. Kazimierz Chrapka przedstawił historię tego konkursu oraz procedury i kolejne etapy konkursu, w którym udział wzięło blisko 500 uczniów.

Po wręczeniu wszystkich nagród uczestnicy Zlotu mieli okazję spotkać się z gościem specjalnym, panią Emilią Krakowską, legendarną aktorką, która jak zwykle, pełna energii i dowcipu, służyła radą i dobrym słowem.

W kolejnym roku Zlot odbędzie się w Kołaczkowie.

W tym roku dodatkowo uczestnicy XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich wzięli udział w pierwszej edycji konkursu „Na najpiękniejszy wianek Jagny”.

Organizatorem konkursu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont”.
To konkurs otwarty, skierowany do wszystkich szkół noszących imię Władysława Reymonta i przeprowadzany w dwóch kategoriach: klasy 1-4 oraz 5-8.
W konkursie mógł wziąć udział jeden zespół /praca z danej szkoły w każdej kategorii.

Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Krawczyńska – przewodnicząca, Hanna Nagórek, Józef Kochniarczyk, Monika Lewandowska wzięła pod uwagę oryginalność pomysłu, dobór materiału, staranność wykonania, ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrodzono  następujące wianki:

kategoria I – klasy 1-4:
I.m. – Evelina Yevchuk SP w Stróżewie
II.m. – Kacper Zagaj PSP nr 4 w Radomsku
III.m. – Gabrysia Borowa ZSP w Kołaczkowie

kategoria II – klasy 5-8
I.m. – Lena Wójt SP w Lipcach Reymontowskich
II.m. – Hubert Radowski SP w Pogwizdowie
III.m. – Nina Sawicka SP w Gołębiewku.

Wyróżnienia:
– Anna Grosiak SP w Pogwizdowie,
– Amelia Podgórska SP w Kłodzku,
– Justyna Szulc SP w Szczutowie,
– Oliwia Woźniak SP w Pogwizdowie,
– Marlena Humeńczuk SP w Kłodzku.

Po wręczeniu nagród głos zabrały m.in. p. Anna Wojciechowska, która opowiedziała o pracach i planach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, a także p. Mirosława Lechowska – przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, która przedstawiła działania Klubu skierowane głównie do dzieci i młodzieży.

Prezes kanadyjskiej Fundacji p. K. Chrapka zaprosił na scenę p. dr Agnieszkę Jurczak, autorkę książki prezentującej 50-letnią historię Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie (wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL), która została uhonorowana pamiątkowym medalem wydanym z okazji Jubileuszu 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Pan Kazimierz Chrapka przedstawił też historię Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie i podkreślił jej ogromną rolę w organizowaniu pomocy kolejnym pokoleniom Polaków.

 

W sobotę, po emocjonujących konkursach i obiedzie uczestnicy Zlotu – uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w spotkaniu z gościem specjalnym – p. Emilia Krakowską oraz w warsztatach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli Reymontówki, a także poznać piękne miasto, spacerując m.in. ulicą Reymonta i odpoczywając na ławeczce z pisarzem.

Goście złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Władysława Reymonta, a także zwiedzili Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, gdzie wysłuchali wykładu o historii miasta, którego początki sięgają średniowiecza.

W szkole odbyły się warsztaty tematyczne – uczniowie mieli duży wybór: zajęcia muzyczne, spotkanie z fotografią, robotyka i programowanie, warsztaty manualne z rękodzieła ludowego, spotkanie z teatrem, nauka języka hiszpańskiego, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu z Laboratorium Przyszłości.
Wieczorem wszyscy bawili się na integracyjnej dyskotece w hotelu.

 

Wspólnym przemarszem uczestników spod PSP nr 4 przez miasto do Kolegiaty św. Lamberta w Radomsku i mszą świętą w niedzielę, 24 września zakończył się XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich, którego gospodarzem była Reymontówka na Bugaju, czyli Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku.

Po mszy św. goście wraz z pocztami sztandarowymi wrócili do szkoły na obiad i ok. godz.13.00 wszyscy rozjechali do swoich miast.

 

„Zloty Szkół Reymontowskich stały się już tradycją.
Reymont jednoczy wszystkie pokolenia. Zbliża uczniów, nauczycieli i całe Środowisko Reymontowskie. Noblista wszystkie wartości przekazywał nam piórem. My czynimy to w tańcu, śpiewie, recytacji. […]

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy, aby wskazówki starego zegara wyznaczały same szczęśliwe chwile. Niech Reymont spowalnia biegnący świat i prowadzi do kolejnych cudownych spotkań.
Z Reymontowskim pozdrowieniem
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont”
Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich”

(Wpis ze szkolnej Księgi Pamiątkowej XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich)

Zredagowały: Iza Iwanowicz 

                          Agnieszka Szwedzik

Fotorelacje z kolejnych dni na bieżąco były zamieszczane na fb psp4radomsko oraz później na stronie internetowej szkoły – udostępnione.

GALERIA>>https://naszreymont.pl/xxv-ogolnopolski-zlot-szkol-reymontowskich-2/