RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA „NASZ REYMONT” ZA ROK 2023.

Trzeciego lutego 2024 roku odbyło się walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, podsumowujące działalność i współpracę w mijającym roku. Witając uczestników spotkania, prezes stowarzyszenia podziękowała wszystkim za wsparcie oraz podkreśliła ogromne zaangażowanie zarówno zarządu jak i poszczególnych członków w wykonywane zadania. Sprawozdanie zawierało działalność statutową stowarzyszenia, cele zapisane w statucie i ich realizację, sprawy finansowe, źródła przychodów oraz informację o wydatkach. W trakcie zebrania sprawozdawczego prezes Anna Wojciechowska przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej, a skarbnik stowarzyszenia Hanna Nagórek zapoznała wszystkich ze sprawozdaniem finansowym. Następnie pani prezes przedstawiła plany do realizacji na następny rok. Podsumowaniu działalności minionego roku towarzyszyła prezentacja, przypominająca podejmowane inicjatywy. Prezes zarządu Anna Wojciechowska podsumowała ubiegłoroczne dokonania stowarzyszenia, ukierunkowane na popularyzację działań służących pielęgnowaniu tradycji kultury polskiej, zwłaszcza ludowej, kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród odbiorców zainteresowania twórczością ludową, dziełami Reymonta oraz udział w wydarzeniach kulturalnych. Dzięki realizacji zadań ściślej zintegrowało się środowisko związane z popularyzacją twórczości Reymonta i kultury polskiej, z uwzględnieniem środowisk polonijnych w Kanadzie, z którymi stowarzyszenie współpracuje od 25 lat. Poszerzono krąg szkół i organizacji zajmujących się działaniem na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski oraz promowania wartości, które tworzą polską kulturę, także poza granicami kraju. Realizowane zadania wspierały zjawiska związane z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz przyczyniały się do integracji członków społeczności szkół noszących imię Wł. St. Reymonta. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” w tym roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego OPP. Możemy być również dumni, że zaproszenie do naszej Rodziny Reymontowskiej przyjęło pięć szkół oraz trzydziestu ośmiu nowych członków.

Pani prezes zwróciła uwagę, że niezwykle ważne jest zachowanie istoty działalności stowarzyszenia i przekazanie jej potomnym poprzez rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie materialnych i niematerialnych przejawów kultur tradycyjnych, toteż aktywnie działaliśmy w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że w nadchodzący rok wchodzimy pełni pasji i energii. Oprócz inicjatyw kulturalnych planujemy uporządkowanie naszej kroniki, a jeśli pozyskamy środki finansowe, skupimy się nad wydaniem publikacji przedstawiającej działalność stowarzyszenia. Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja i przedstawienie wolnych wniosków.

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego udzielono zarządowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” absolutorium.

Ostatnim smutnym i nostalgicznym momentem części oficjalnej spotkania było uczczenie pamięci naszej zmarłej koleżanki Ani Pląckowskiej minutą ciszy, którą w ubiegłym roku pożegnaliśmy ze swojego grona. Ania miała duży wpływ na kształt stowarzyszenia, pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo i wspomnienia, które będziemy pielęgnować. Jej oddanie i wkład w stowarzyszenie będą zawsze doceniane.

Po części oficjalnej w miłej atmosferze i przy smacznym poczęstunku, o który zadbał kapelan stowarzyszenia ksiądz Stanisław Zarosa SAC oddaliśmy się wspomnieniom wspólnie przeżytych dni, celebrując to wyjątkowe  spotkanie. W integracyjnym spotkaniu wzięło udział 20 osób – zarząd i członkowie stowarzyszenia. Rozmowy toczyły się w rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Nasi nowi członkowie byli pozytywnie zaskoczeni tym, jak wszyscy dobrze się znają i swobodnie ze sobą czują. Wszyscy obecni mogli wymienić między sobą doświadczenia dotyczące aktywności życiowych, pochwalić się swoimi sukcesami, jak i podzielić problemami. Spotkanie było jednocześnie podziękowaniem członkom stowarzyszenia za cały rok pracy społecznej. Stało się nie tylko okazją do podsumowania sukcesów minionego roku, ale również do merytorycznych rozmów o czekających nas wyzwaniach, może nieraz trudnych, ale tak jak podkreśliła prezes stowarzyszenia, cytując słowa Wł. St. Reymonta „Wszystkiego można dokonać dopóty, dopóki ma się marzenia”. Następnie w miłej, pełnej życzliwości i przyjacielskiej atmosferze śpiewaliśmy piosenki biesiadne, a piękne aranżacje utworów zapewnił członek stowarzyszenia Andrzej Nadrowski, akompaniując na gitarze. Cudowny nastrój, biesiadna muzyka, miła i życzliwa atmosfera oraz gościnność i zaangażowanie gospodarza, księdza kapelana Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, pozwoliły uczestnikom spotkania dobrze się bawić i wspólnie spędzić sobotnie popołudnie.

 

Zredagowała: Teresa Balcerzak