XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Bożkowie 12 – 14. 10. 2018 r.

 XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  oraz  XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,, Mówimy Reymontem”  w   Bożkowie

           „To jest patriotyzm (…) Utożsamianie się z kulturą polską i dziedzictwem narodowym”                                                            (Hanna Nagórek)

         ,,To nie tylko spotkanie szkół noszących imię tego samego patrona. To także patriotyzm’’      

                                                                                                                         (Hanna Nagórek)

          ,,Tworzymy społeczność, nawiązujemy przyjaźnie i pielęgnujemy kulturę                        

                                                                                                                  (Grażyna Wacławik)

            Takie wypowiedzi towarzyszyły uczestnikom wydarzeń, jakie miały miejsce w Bożkowie. 

W dniach 12 – 14 października 2018 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych odbył się  XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,Mówimy Reymontem”. Spotkanie to odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kłodzkiego oraz  Wójta Gminy Nowa Ruda. 

            Do szkoły w Bożkowie, która była  gospodarzem zlotu, przybyła Rodzina Reymontowska z 17 szkół z całej Polski. W tym roku były to:

 1. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie
 2. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach
 3. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku
 4. Zespół Szkolno- Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie
 5. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie
 7. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Uboczu
 8. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
 9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach
 10. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce – Gimnazjum  im. Wł. St. Reymonta w Pielgrzymce
 12. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta  w Rokicinach
 13. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Trzebnicach
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. St. Reymonta w Radomsku
 15. Gimnazjum Nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
 16. Technikum im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
 17. Technikum im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

       Wśród  gości, którzy odwiedzili nas podczas zlotu, byli: Julian Golak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Więcławski – dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w UMWD we Wrocławiu, kom. Wojciech Zaręba – z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, Piotr Mrówka reprezentujący Dolnośląską Izbę Rolniczą Powiatu Kłodzkiego, Jerzy Langenfeld – sołtys wsi Bożków,  także Agnieszka Zając – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, a     przede wszystkim Rodzina Reymontowska: Mirosława Lechowska – przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, Ewa Dylewska – wiceprezes Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont” oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie, Anna Pląskowska – wiceprezes Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont” oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Uboczu, Hanna Nagórek- członek zarządu Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont’, Grażyna Krawczyńska – członek Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont”, dyrektorzy szkół reymontowskich: Laura Ogonowska, Elżbieta Rygielska, Agnieszka Olbik, Małgorzata Środkowska, Anna Wojciechowska, Zbigniew Wiwała. Gościem honorowym była aktorka – Pani Irena Karel – odtwórczyni roli Tereski w filmowej adaptacji ,,Chłopów’’ Reymonta. Niewątpliwym zaszczytem dla  szkoły gospodarzy uroczystości  była także obecność gości z Kanady, wśród których znalazła się reprezentująca kanadyjską Fundację im. Władysława Reymonta – Pani Marzanna Biernat, dyrektor Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Kanadzie oraz laureaci kanadyjskiej edycji Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich – Paulina Turczynska, Emilia Punturiero oraz Maciej Babiarski. Przybyła do nas także Pani Agnieszka Jurczyk – stypendystka Fundacji imienia Władysława Reymonta w Kanadzie.

Pierwsze szkoły reymontowskie przekroczyły gościnne progi ZSA w Bożkowie już w czwartek po południu, gdzie zostały przyjęte przez społeczność szkolną oraz panie Jowitę Proszek i Mirosławę Krukowską, a w piątek na pięknie udekorowanej pod okiem p. Karoliny Nowak i p. Anny Błotnickiej sali nastąpiło oficjalne otwarcie zlotu. Uroczystość przygotowaną przez p. Joannę Dziadosz prowadzili  uczniowie – Karolina Wcisło, Arnold Bukowski i Radek Kopalko. O oprawę muzyczną zadbał p. Tomasz Nykiel oraz Dominik Sternicki. Ważnym i niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz prezentacja sztandarów, a zarazem szkół uczestniczących w zlocie. Gości powitała wicedyrektor ZSA w Bożkowie Pani Grażyna Wacławik, która również przeczytała list skierowany do zebranych przez nieobecnego dyrektora szkoły Pana Józefa Kochniarczyka. Głos zabrał także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan  Julian Golak. Nie zabrakło też ciepłych słów skierowanych do uczestników przez dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD – Pana  Jerzego Więcławskiego. Z ramienia Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont’’ głos zabrała wiceprezes Pani Ewa Dylewska. Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich reprezentowała swoim wystąpieniem Pani Anna Pląskowska.                   W imieniu Prezesa Fundacji Władysława Reymonta – Kazimierza Chrapka przemawiała Pani Marzanna Biernat. W czasie akademii inaugurującej wystąpiła również pani Irena Karel, która z sentymentem wspomniała własne pierwsze doświadczenia recytatorskie oraz wyraziła zadowolenie z ponownego pobytu w naszej szkole.

            Po wystąpieniach nadszedł czas na oficjalne otwarcie zlotu poprzez odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Dokonali tego:

 • wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Pan Julian Golak,
 • dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD – Pan Jerzy Więcławski,
 • dyrektor Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton w Kanadzie – Pani Marzanna Biernat,
 • wiceprezes Stowarzyszenia „Nasz Reymont” – Pani Anna Pląskowska,
 • członek zarządu Stowarzyszenia „Nasz Reymont” – Pani Hanna Nagórek.

             Po  oficjalnej części przyszedł czas na prezentacje obecnych na zlocie szkół reymontowskich. Były to różnorodne przedstawienia i jak co roku nie zabrakło śpiewu, tańca, recytacji, strojów ludowych. Dodatkowo na zakończenie galę uświetnił swoim wspaniałym występem Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda, a  choreografię przygotowała pani Ewa Miś – Krzemińska.

             Po uroczystej akademii goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół Agroturystycznych w Bożkowie

             W tym dniu odbył się także pierwszy etap eliminacji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ,,Mówimy Reymontem”, nad przebiegiem którego czuwała komisja konkursowa w składzie: p. Agnieszka Jurczak – przewodnicząca, p. Anna Pląskowska, p. Hanna Nagórek i p. Marzanna Biernat. Z ramienia szkoły  funkcję sekretarza pełniła p. Halina Gabryś. W wyniku zmagań konkursowych do ścisłego finału dostało się 6 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Młodzież doskonale przygotowana przez swoich opiekunów prezentowała wysoki poziom recytacji. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie wyłonienia najlepszych z najlepszych. I tak ostatecznie w kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła Patrycja Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu, II miejsce Krystian Gutrfański ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie, III miejsce Amelia Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych laureatką I miejsca zdobyła Arleta Rowińska z Technikum im. Wł. St. Reymonta w Bożkowie , II miejsce Natalia Dziegieć z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4           im. Wł. St. Reymonta w Radomsku  oraz III miejsce Bogumiła Pocztarek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie. Laureatki pierwszych miejsc wraz z opiekunami w nagrodę w czerwcu przyszłego roku polecą do Kanady. Tam wystąpią w Konkursie Recytatorskim im. Marii i Czesława Sadowskich. Ponadto w czasie tygodniowego pobytu będą mogły zobaczyć Kanadę i poznać życie Polonii Kanadyjskiej. Konkurs dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.

            Mimo wielu wrażeń w ciągu dnia wieczór był równie intensywny. Wieczorem po kolacji miało miejsce spotkanie z aktorką Panią Ireną Karel, która odpowiadała na pytania publiczności dotyczące kulisów pracy aktorskiej. Następnie uczestnicy integrowali się w ramach zajęć  sportowych prowadzonych przez p. Beatę Legieć. Odbywał się nawet turniej tenisa stołowego.

            Drugi dzień zlotu upłynął pod znakiem warsztatów i wycieczek. Wzięli w nich udział zarówno uczniowie przybyłych szkół reymontowskich, jak i  młodzież Zespołu Szkół Agroturystycznych w Bożkowie. Kuchnię polską na przełomie XIX i XX w. uczestnicy poznawali pod okiem p. Katarzyny Korus – Szydło oraz p. Julii Tasz. W tajniki haftu krzyżykowego wprowadziła ich p. Jowita Proszek. Tańce polskie epoki reymontowskiej ćwiczyli pod czujnym okiem p. Doroty Pudełko. W literacką podróż w epokę Reymonta z pomocą Pani Ireny Karel uczestniczącej w tych warsztatach zabrała uczestników p. Elżbieta Kubas. Wzory łowickie w sztuce decoupage wykonywali z pomocą p. Janiny Czerniawskiej, zdolności plastyczne prezentowali i rozwijali z pomocą p. Małgorzaty Nodzyńskiej – Wilczek. Z kolei w czasie warsztatów ekonomicznych prowadzonych przez p. Ninę Orzech zapoznali się z polską ekonomią rolną w czasach reymontowskich, tworząc śliczne kolaże. Wachlarz zajęć był bardzo różnorodny i z pewnością każdy uczestnik zlotu odnalazł coś interesującego dla siebie. W tym dniu odbyły się także wycieczki do Wambierzyc oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które prowadziła p. Paula Żakowska. Uczestnicy wycieczek mieli okazję poznać historię papiernictwa oraz własnoręcznie czerpać papier, który zabrali ze sobą na pamiątkę. Po dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na równie intensywny wieczór, czyli… dyskotekę prowadzoną przez DJ Burnosa. Można było zrelaksować się, a muzyka połączyła nie tylko pokolenia, ale też i epoki.

              Ostatni dzień zlotu to czas podsumowań i pożegnania. Po finale konkursu recytatorskiego wszyscy uczestnicy zlotu oraz poczty sztandarowe wzięli udział w Mszy świętej w Kościele św. Piotra i Pawła w Bożkowie. Mszę prowadził ksiądz dziekan z Nowej Rudy ks. Kanonik Krzysztof Iwaniszyn, który powitał wszystkich gości i skierował do nich piękne słowa, ukazując siłę modlitwy. Piękna oprawa mszy, wspaniałe ,,Ave Maria” w wykonaniu pani Magdaleny Marciniszyn oraz pieśni zespołu ,,Katarzynki” stworzyły niepowtarzalną atmosferę i poruszyły wszystkich, nawet aż do łez. Barwny korowód prowadzony przez zespół ludowy ,,Katarzynki’’ przedefilował przez skąpaną w jesiennych liściach wieś, udając się wprost do szkoły, gdzie odbyła się gala podsumowująca minione dni, której ważnym elementem było ogłoszenie wyników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ,,Mówimy Reymontem”. Następnie przyszedł czas na podziękowania za udział w zlocie. Każda ze szkół reymontowskich otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz medale. Podziękowania złożono także na ręce Pani Mirosławy Lechowskiej – przewodniczącej Rady Programowej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, innych ważnych gości oraz dla gości z Kanady.

                W część artystycznej swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali laureaci konkursu z Kanady. Uczniowie Zespołu Szkół Agroturystycznych przypomnieli z racji Dnia Edukacji Narodowej jak ważne jest to święto dla wszystkich pracowników szkoły. Daniel Malinowski i Sara Piszczyk dedykowali im upominki muzyczne, a Dawid Grzegorzek i Iza Figiel przedstawili  humorystyczną klasyfikację nauczycieli według ich relacji z uczniami. Dla wszystkich gości i pracowników przygotowana była symboliczna róża w podziękowaniu za ich pracę.

              Niestety, wszystko co dobre szybko się skończyło. Również to spotkanie rodzinne dobiegło końca i wszyscy goście po sutym obiedzie wyruszyli w drogę powrotną.

Zredagował:  Józef Kochniarczyk

GALERIA ZDJĘĆ>>https://naszreymont.pl/galeria-2/