Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kołaczkowie