UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANA Z 100. ROCZNICĄ PRZYZNANIA NAGRODY NOBLA WŁ. ST. REYMONTOWI