ZARZĄD I CZŁONKOWIE

aniawojciechowska
wice
beata

Anna Wojciechowska prezes Zarządu Stowarzyszeni

Ewa Dylewska wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Mirosława Lechowska wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

nagorek
sekretarz

Hanna Nagórek skarbnik Stowarzyszenia

Józef Kochniarczyk sekretarz Stowarzyszenia

 
Małgorzata Ewa  Środkowska  Członek Zarządu Ogólnopolskiego   Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
Komisja Rewizyjna  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Ks. Stanisław Zarosa SAC Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia                    „Nasz Reymont”
2. Grażyna Krawczyńska Członek  Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia               „Nasz Reymont”
3. Halina Rybczyńska Członek  Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia                      „Nasz Reymont”
Kapelan  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Ks. Stanisław Zarosa SAC Kapelan Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  „Nasz Reymont” Proboszcz  Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie
Opieka prawna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Adwokat Joanna Malinowska-Paszkowska Opieka prawna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  „Nasz Reymont” Adwokat · Kancelaria Adwokacka Joanna Malinowska – Paszkowska
Założyciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Anna Pląskowska założyciel Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
2. Hanna Nagórek założyciel Pierwsza Przewodnicząca  Rady Programowej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich
3. Anna Wojciechowska założyciel Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Solcu
4. Ewa Dylewska założyciel Dyrektor w Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie
5. Grażyna Krawczyńska założyciel Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
6. Małgorzata Środkowska założyciel Dyrektor Zespołu Szkół w Koziebrodach ( w skład zespołu  wchodzi Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta,  Publiczne Gimnazjum im. W. S. Reymonta)
7. Józef Kochniarczyk założyciel Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.
8. Halina Rybczyńska założyciel Dyrektor  Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie.
9. Tadeusz Samborski założyciel Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
10. Bożena Żelazowska założyciel Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
11. Jerzy Kabat założyciel Prezes Zarządu Fundacji  im Wł.St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
12. Andrzej Roman założyciel Pierwszy zastępca Rady Programowej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich
13. Joanna Kazimierska założyciel Dyrektor  Stacji Muzeum w Warszawie
Honorowi Członkowie  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Kazimierz Chrapka honorowy Prezes Fundacji W. Reymonta w Toronto
2. Emilia Krakowska honorowy Polska aktorka filmowa, estradowa i teatralna
Członkowie  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”
1. Anna Wojciechowska
2. Ewa Dylewska
3. Mirosława Lechowska
4. Anna Pląskowska
5. Małgorzata Środkowska
6. Hanna Nagórek
7. Józef Kochniarczyk
8. Ks. Stanisław Zarosa SAC
9. Halina Rabczyńska
10. Grażyna Krawczyńska
11. mec. Joanna Malinowska – Paszkowska
12. Leszek Bobula
13. Justyna Jasińska
14. Zofia  Grzebisz – Nowicka
15. Przemysław Kubicki
16. Jolanta Lechowska – Białecka
17.  Jadwiga Kabat
18.  Jerzy Kabat
19. Aneta Domrzał
20. Mirosław Wojciechowski
21. Marek Gąsiorowski
22. Teresa Balcerzak
23. Beata Machowiak
24. Regina Jaworek
25. Andrzej Roman
26. Bożena Roman
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.