Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie -13.06.2017r.

Na spotkaniu w Legnicy podczas rozmów podnoszony był temat Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich oraz jego działalność. Po raz kolejny padło stwierdzenie, aby wzmocnić pracę Klubu należy utworzyć stowarzyszenie, które będzie miało moc prawną i pozwoli zdobywać środki finansowe na działalność w szerszym zakresie (pomoc w organizacji Zlotów, Konkursu „Mówimy Reymontem”, zakupu nagród dla laureatów konkursów). W wyniku tych rozmów grupa najbardziej zaangażowanych osób  w dniu 13-go czerwca 2017 roku udała się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Samborski – były Poseł na Sejm RP, Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Mazowieckiego, Jerzy Kabat – Prezes Fundacji im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Anna Wojciechowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu, Ewa Dylewska-Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie, Hanna Nagórek – była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, Grażyna Krawczyńska– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, Joanna Kazimierska – Dyrektor Stacji Muzeum na Dworcu Głównym w Warszawie. Udając się do Urzędu Marszałkowskiego liczono na pomoc   i aprobatę pani Bożeny Żelazowskiej i pana Marszałka Adama Struzika. Biorąc pod uwagę zaangażowanie i doświadczenie pani Bożeny  zaproponowano jej stanowisko prezesa stowarzyszenia. Pani Bożena od roku 2000 tj. „Roku Reymontowskiego 2000″  była bardzo zaangażowana w działalność upamiętniającą postać i bogatą twórczość  Noblisty – Władysława Stanisława Reymonta.  W trakcie tego spotkania rozpatrywano  wiele wątków i pomysłów dotyczących między innymi nazwy stowarzyszenia. Zdecydowano, że stowarzyszenie będzie mieć nazwę „Nasz Reymont” oraz żeby otoczone było opieką duszpasterską.

W drodze powrotnej grupa zwolenników tworzonego stowarzyszenia odwiedziła księdza Stanisława Zarosę SAC w Ożarowie, prosząc go o zostanie kapelanem Stowarzyszenia „Nasz Reymont”. Decyzja ta była podyktowana wieloletnią współpracą księdza z Klubem Szkół Reymontowskich. Ksiądz Stanisław Zarosa SAC przyjął propozycję, a na wniosek założycieli jego zwierzchnik – Prowincjał wyraził zgodę. W wyniku wielu zmagań od dnia 07 lutego 2018 roku funkcjonuje Stowarzyszenie  „Nasz Reymont” ze wspaniałym kapelanem Stanisławem Zarosą SAC.

                                                                                               Zredagowała: Hanna Nagórek

 

 

GALERIA ZDJĘĆ>>  https://naszreymont.pl/wizyta-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-mazowieckiego-w-warszawie-13-06-2017r/