W dniu 8 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie,, Nasz Reymont ‘’miało zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Publicznej Szkole nr 4 w Radomsku. Reymontówka na Bugaju tego dnia świętowała swój jubileusz 100­-lecia istnienia. Przepiękna uroczystość w cudownej oprawie wprowadziła zaproszonych gości w Reymontowski nastrój. Punktem kulminacyjnym był spektakl pt. Z BIEGIEM LAT Z BIEGIEM DNI ‘‘, w którym to młodzież w przepiękny sposób przybliżyła zebranym gościom historię Reymontówki na Bugaju. Wędrówka przez szkolne lata przeplatała się z akcentami bogatej historii szkoły, ludowizny, współczesności, ambitnych dokonań wybitnych absolwentów tej szkoły.

Stowarzyszenie „Nasz Reymont ‘’reprezentowała pani Anna Wojciechowska prezes Stowarzyszenia wraz ze członkiem Stowarzyszenia. Na ręce pani dyrektor Izabeli Iwanowicz przekazały list z życzeniami, oraz Anioła, który na swych skrzydłach miał nieść przesłanie Reymonta

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent …….

Przesłanie to ma iść w Świat niosąc Reymontowskie wartości kolejnym pokoleniom przez następne 100 lat

Jesteśmy bardzo dumni, że jako Stowarzyszenie „Nasz Reymont ‘’było nam dane przekazać na ręce pani dyrektor Medal Jubileuszowy przyznany przez Zarząd i Członków Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie dla Reymontówki na Bugaju. Medal Jubileuszowy ustanowiony został dla upamiętnienia 50 rocznicy powstania Fundacji im. Wł. Reymonta w Kanadzie

Przekazany medal to świadectwo uznania dla Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców za wkład pracy w kształtowanie wartości kolejnych pokoleń Reymontówki na Bugaju.

                                                                               Zredagowała: Anna Wojciechowska

GALERIA ZDJĘĆ>>https://naszreymont.pl/100-n/