98 rocznica śmierci noblisty Wł. St. Reymonta

   W Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach znajduje się grób Władysława Stanisława Reymonta. W 2023 roku obchodzimy 98. rocznicę śmierci pisarza. Pamięć autora „Chłopów” została uczczona 5 grudnia podczas uroczystości zorganizowanych przez dr J. Gmitruka dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dr T. Skoczka dyrektora Muzeum Niepodległości, Annę Wojciechowską prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, JerzegoKabata prezesa Fundacji im. Wł. Reymonta w Lipcach Reymontowskich oraz Mirosławę Lechowską przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości do grobu Reymonta.

Przy pomniku noblisty zgromadziły się delegacje z wielu szkół w Polsce dzieci, dyrektorów i opiekunów  m.in., SP im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie, Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie,  SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku, SP im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie, SP im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach, Technikum im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie, Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie, Zespół Szkół nr 18 im. Wł. St. Reymonta w Warszawie, SP im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym. Na uroczystości przybył Marek Błaszczyk –dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka’’w Chlewiskach. Poczty sztandarowe szkół noszących imię Wł. St. Reymonta, przedstawiciele władz, zaproszeni goście oddali hołd nobliście. Wysłuchaliśmy wystąpień oficjalnych gości, odmówiliśmy modlitwę pod przewodnictwem kapelana Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, ks. Stanisława ZarosySAC, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością posłowie na sejm RP B. Żelazowska i T. Samborski. Gościem specjalnym i jednocześnie ambasadorem Ogólnopolskich Zlotów Szkół Reymontowskich była gwiazda filmowa, znana z roli Jagny w ekranizacji „Chłopów”, p. Emilia Krakowska, która skierowała w stronę zebranych, a szczególnie uczniów słowa uznania, chwaląc ich wiedzę, dociekliwość i zaangażowanie. Podkreśliła, że są w Polsce takie placówki, pełne pasji i ducha… ducha polskiego noblisty, który powtarzał, że nie potrafi żyć inaczej jak w otoczeniu gromady ludzi. Zaznaczyła, że jest taka rodzina, która otacza go szczególną pamięcią. To jego rodzina – rodzina szkół, którym patronuje polski pisarz. Placówki biorące udział w spotkaniach czerpią z życia i twórczości swojego patrona, za cel stawiając sobie umocnienie tradycji i obyczajów kształtujących tożsamość          narodową.
Następnie uczniowie, opiekunowie i dyrektorzy na zaproszenie posłów na Sejm RP Bożeny Żelazowskiej i Tadeusza Samborskiego udali się do Sejmu RP. Pani przewodnik w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała o pracy posła oraz oprowadziła po gmachu Sejmu. W trakcie zwiedzania została zaprezentowana makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Na galerii Sali Posiedzeń Sejmu wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Dłużej zatrzymaliśmy się przy tablicy upamiętniającej posłów II Rzeczpospolitej poległych w czasie II wojny światowej. Posłowie, Bożena Żelazowska i Tadeusz Samborski, mimo wielu obowiązków znaleźli czas na spotkanie, rozmowę i wykonanie pamiątkowych zdjęć z pobytu w sejmie. Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie w murach gmachu przy ulicy Wiejskiej oraz wspaniałą lekcję historii i parlamentaryzmu.

Ostatnim punktem uroczystości było zwiedzanie Muzeum Niepodległości oraz wysłuchanie wykładu dra Krzysztofa Bąkały o życiu i twórczości Wł. S. Reymonta.

Podsumowując wydarzenia upamiętniające naszego patrona, możemy stwierdzić, że  Reymontowskie przesłania są drogowskazem do wspólnych działań, a my poprzez swoją działalność przekazujemy je kolejnym pokoleniom. Działając wspólnie, dążymy do zachowania dziedzictwa kulturowego. Realizujemy założone cele i popularyzujemy wiedzę o nobliście. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” to Wielka Rodzina Reymontowska, to grupa ludzi o gorących otwartych sercach, bezinteresownie niosąca pomoc, gotowa do wyzwań i współpracy z każdym, kto kocha Reymonta. I cieszymy się, że każdego roku Nasza Rodzina się powiększa, bo jak powiedział ksiądz Stanisław Zarosa, kapelan stowarzyszenia: Serce poety, urodzonego na polskiej wsi, biło dla takich wartości jak patriotyzm, rodzina, chrześcijaństwo i choć od lat wmurowane jest w warszawskim kościele św. Krzyża, nie pozwala zapomnieć kolejnym pokoleniom o bogatej kulturze i obrzędowości kraju nad Wisłą.

Dziękujemy Wszystkim, którzy byli z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu, za ciepłe słowa, za tak liczne przybycie, zainteresowanie, ogromną życzliwość i zaangażowanie. Ten zimowy dzień i jego magia pozostaną na długo w naszej pamięci. Bo genialność powieści naszego noblisty polega obok treści również na kompozycji dzieła w formie cyklu pór roku. A jesień, zima, wiosna i lato, podane w symfonicznie zrównoważonych częściach, budują swoim kontrastem i harmonią potężny hymn do życia. Dla nas był to czas wielu dobrych spotkań, inspiracji, przemyśleń i wzruszeń… Mamy nadzieję, że dla Wszystkich było to równie cenne i dobre doświadczenie.

                                                                                                     Zredagowała – Teresa Balcerzak

 GALERIA ZDJĘĆ>>https://naszreymont.pl/galeria-98-rocznica-smierci-noblisty-wl-st-reymonta/