Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Szczutowie – 30.05.2023r.

Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Szczutowie
Na zaproszenie dyrektora szkoły podstawowej im. St. Wł. Reymonta w Szczutowie Pani Moniki Kordyzon, Stowarzyszenie, ,Nasz Reymont,, uczestniczyło w Święcie Patrona Szkoły.
Święto Patrona mocno wpisało się w historię tej szkoły. Szkoły, która pięknieje z roku na rok.
Akcenty Reymontowskie widoczne były już od samego wejścia. Dzieci przepięknie ubrane w ludowe stroje z uśmiechem witały zaproszonych gości. Atmosferę starej polskiej wsi czuć było w każdym zakątku ,a obecność
Reymonta dała swój wyraz w przepięknych ludowych tańcach , urokliwych piosenkach i przejmujących recytacjach dzieci.
Gratuluję pięknej uroczystości. Reymont jest z Was dumny .
Święto Patrona skłania do wspomnień, refleksji, ale jest to również czas podsumowań, czas podziękowań.
Kilka miesięcy temu Fundacja Wł. Reymonta w Kanadzie obchodziła 50 lecie swojej działalności. Dla uhonorowania tej rocznicy Fundacja wydała pamiątkowe medale. Skierowane były one do fundacji , stowarzyszeń, oraz najbardziej zasłużonych szkół Reymontowskich w Polsce .
Mam ogromny zaszczyt, że w imieniu Prezesa Fundacji im Wł. Reymonta w Kanadzie, pana Kazimierza Chrapka mogę na ręce dyrektora, pani Moniki Kordyzon przekazać ten medal .Medal , który jest wyrazem uznania za wkład pracy jaki Szkoła Podstawowa im. St .Wł. Reymonta w Szczutowie niesie dla kultywowania Patrona .
Niech ten medal ożywi i umocni pamięć o Reymoncie, a słowa noblisty ,,żyć to działać ,to rozsiewać po świecie talent ,, będą drogowskazem do wspólnych działań .
Z Reymontowskim pozdrowieniem – prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Reymont ,,Anna Wojciechowska

Zredagowała: Anna Wojciechowska